Outsourcing

Každé síťové řešení potřebuje svého správce.

Rozsah problematiky IP sítí vyžaduje kvalifikované odborníky, kterých je obecný nedostatek. Navíc jejich požadavky mohou převyšovat možnosti menších a středních firem. Nabízíme outsourcing správy aktivních síťových prvků (Cisco Systems, Juniper Networks a dalších) a aplikačních serverů (Linux).

Externí správa formou outsourcingu je vhodná nejen pro koncové zákazníky, ale i pro ISP respektive firmy dodávající ICT služby vlastním zákazníkům.

Správa Cisco produktů

Nevíte si rady se správou produktů Cisco Systems? Chybí Vám v IT/ICT oddělení Cisco specialista? Nabízíme outsourcing správy produktů Cisco.

Forma spolupráce

Spolupráce spočívá v dálkovém přístupu ke spravovanému zařízení. Po oznámení požadavku či záměru prokonzultujeme možnosti daného zařízení a následně navrhneme a aplikujeme úpravu konfigurace. Outsourcing probíhá na základě servisní smlouvy (při trvalé spolupráci) respektive smlouvy o dílo (při realizaci projektu). Obsahem smlouvy je mimo jiné i dohoda o mlčenlivosti (NDA).

Standardně se práce fakturují zpětně s měsíční periodou. Součástí vyúčtování je detailní popis provedených prací.

Monitoring spravovaných zařízení

Spravované zařízení jsou trvale monitorována automatickým systémem, který zabezpečuje i proaktivní dohled a informování v případě poruch.