Monitoring a detekce incidentů a problémů v síti

Provozní parametry infrastruktury se postupem času mění a je potřeba na tyto změny včas reagovat.

Monitoring infrastruktury přináší následující výhody:

 • Přehled o aktuálním stavu a saturaci sítě
 • Detekce anomálií umožňuje předcházet výpadkům
 • Rychlá lokalizace problému zkracuje dobu odstranění výpadku a eliminace incidentů
 • Podklady pro efektivní plánování rozvoje sítě
 • Vyhodnocování spolehlivosti jednotlivých síťových prvků a komplexního řešení

Absence efektivního monitoringu má za následek plýtvání finančními prostředky a lidskými zdroji a navíc prodlužuje dobu potřebnou k obnovení provozu po případném výpadku.

Monitoring sítě

Víte co se děje ve Vaší síti? Dozvíte se o případných potížích automaticky, od Vašich IT specialistů nebo až od nespokojených zákazníků? Ano monitoring Vašeho síťového řešení je klíčem k jeho úspěšnému provozování.

Hlavní cíle monitoringu

Hlavním významem monitoringu je:

 • Kontrola dostupnosti jednotlivých prvků sítě
 • Kontrola dostupnosti aplikačních služeb
 • Kontrola bezpečnosti
 • Kontrola provozních parametrů jednotlivých prvků sítě
 • Kontrola reakční doby aplikačních služeb
 • Měření přenosu dat na jednotlivých rozhraních
 • Detekce chybovosti přenosových tras
 • Kontrola saturace přenosových tras
 • Generování chybových hlášení a přivolání obsluhy

Využití dat z monitoringu

Naměřená data je možné dále zpracovat. Příkladem může být:

 • Historie provozu
 • Vyhodnocení spolehlivosti jednotlivých částí sítě respektive řešení
 • Měření doby výpadků respektive nedostupnosti
 • Podklady pro vymáhání slev u ISP respektive dodavatelů přenosových tras
 • Predikce selhání prvku na základě nestandardních jevů
 • Predikce růstu síťového provozu na základě aktuálních trendů
 • Podklady pro koncepci dalšího rozvoje
 • Rozvoj implementované kyberbezpečnosti

Principy monitoringu

Monitoring spočívá v generování periodických testů respektive dotazů na jednotlivé prvky sítě. V případě zjištění problému se automaticky generuje záznam do provozního protokolu a je informována obsluha. Z hlediska umístění monitorovacího zařízení rozlišujeme následující druhy monitoringu:

 • Dedikovaný server ve vlastní síti
 • Služba od poskytovatele monitoringu
 • Kombinace obou předchozích