Služby kybernetické bezpečnosti

Specializujeme se na hloubkové testování bezpečnosti, simulace více typů řízených útoku (RED TEAMing), na detekci úniku citlivých dat (Data Lost Detection), na služby chránící před zneužitím vašich korporátních značek a identity (Take Down Service), ...

Máme rozsáhlé zkušenosti s projekty v oblasti penetračního testování a simulovaných hackerských útoků. Naším cílem je stát se Vaším strategickým a dlouhodobým partnerem, který Vám pomůže ochránit Vaši organizaci před únikem citlivých dat, jejich případným zneužitím a poškozením Vaší reputace a důvěryhodnosti.

Vždy používáme ty nejnovější technologie a postupy. Společně zajistíme, že Vaše data i pověst budou v bezpečí.

Penetrační testy

Penetrační testy odhalí zranitelnosti a skuliny v konkrétní oblasti Vašich technologií, které by mohli útočníci zneužít a např. získat neoprávněný přístup k Vašim citlivým datům nebo dokonce systém převzít, a tak Vám uškodit.

Kromě toho mohou také odhalit nesprávné způsoby konfigurace softwaru v dané oblasti, nevyhovující protokoly či další nastavení. O všem Vás zpravíme v podrobné závěrečné zprávě sepsané našimi konzultanty.

Sociální inženýrství

Zjistíme, kde se nacházejí slabiny Vašich pracovníků a sestavíme doporučující stanoviska eliminující rizika sociálního inženýrství.

Následně otestujeme odolnost Vašich lidí vůči přesvědčování a psychologické manipulaci v oblasti e-mailového phishingu,např. pomocí telefonátů, sms zpráv, či jiných technik, za účelem simulace získání dostupných dat a přístupu na pracoviště (pretexting).

Extrémní bezpečnost

Zajistit bezpečí je pro nás profesionální výzva. Ve společném týmu a v součinnosti s Vámi navrhneme neprůstřelné uzavřené komunikační řešení a extrémní zabezpečení sítí, uživatelských účtů a citlivých dat.

Audit kybernetické bezpečnosti

Podrobně zanalyzujeme a „oskenujeme“ všechny Vaše systémy, zařízení i aplikace, aniž bychom se do nich museli nabourat. V průběhu auditu najdeme, označíme, popíšeme a vyhodnotíme závažnost jednotlivých slabin a nedostatků z hlediska kybernetické bezpečnosti.

V podobě bezpečnostního auditu dostanete do ruky metodický nástroj, kterým pravděpodobnost průniku do Vaší informační bezpečnosti snížíte na minimum.

Forenzní vyšetřování incidentů

Při bezpečnostních incidentech Vám poskytneme první pomoc v podobě krizového řízení. Provedeme detailní analýzu možných incidentů v oblasti ransomware, podvodných e-mailů, phishingu či podvodných faktur a plateb.

Konzultace informační bezpečnosti

Pokud Vaše organizace nebo společnost aktuálně pracuje na vylepšování kybernetické bezpečnosti, jsme ti praví, na koho se můžete obrátit. Poskytneme Vám konzultace či metodické vedení v oblasti informační bezpečnosti zabezpečení dat tak, aby byla chráněná před útočníky.

Hotline

Zanechte nám zprávu

Neplatný email

© Abratica 2021