VPN

VPN je všudypřítomná zkratka, za kterou se skrývají tři kouzelná slovíčka: virtuální privátní síť. Pojďme si tento termín rozebrat podrobněji.

V jako virtuální

VPN nemají vlastní fyzickou infrastrukturu, ale využívají již existující infrastrukturu, nejčastěji Internet. To v praxi znamená, že vytvoření VPN nespočívá v budování nových tras, ale v konfiguraci příslušných síťových prvků jako jsou routery a firewally. Její budování a případné změny jsou tedy rychlé a nenákladné.

P jako privátní

Hlavním cílem VPN je zabezpečit privátní data před jejich zneužitím. Privátnost dat je během přenosu skrz VPN zajištěna šifrováním. V konečném důsledku to znamená, že data během přenosu není možné odposlouchávat respektive modifikovat.

N jako network

VPN propojují jednotlivé lokality do větších sítí. Těmito lokalitami můžou být například LAN nebo vzdálení uživatelé pracující z terénu. Pro jednotlivé uživatele je prostředí VPN transparentní a síťové aplikace je možné provozovat stejně, jako kdyby se všichni nacházeli ve stejné lokalitě.

Druhy VPN

Z hlediska topologie sítě rozlišujeme tři druhy VPN:

LAN2LAN

Jak již název napovídá, LAN2LAN propojují dvě a více lokálních sítí. Tento druh VPN se nejčasněji používá pro propojení jednotlivých poboček firmy s centrálou. Má trvalý charakter, všechny lokality jsou trvale dostupné.

Vzdálený přístup

Dalším druhem je VPN pro přístup vzdálených uživatelů k lokální síti. Typicky se jedná o pracovníky v terénu či domácí uživatele, kteří se potřebují dostat k firemním síťovým aplikacím. Po navázání VPN mají vzdálení uživatelé stejný přístup k síťovým aplikacím, jako kdyby se nacházeli v příslušné lokalitě. Tento druh VPN má dočasný charakter, VPN se aktivuje dle potřeb vzdálených uživatelů.

Kombinované

Posledním druhem VPN je kombinace obou předchozích druhů. Jedná se o nejčastěji budovaný druh VPN.