Firemní Wi-Fi

Mobilita se postupně stává synonymem moderní doby. Buďte i Vy moderní a zvyšte si produktivitu práce využitím bezdrátového přístupu do firemní LAN. Nabízíme návrh a realizaci WiFi sítí se zaměřením na spolehlivost, bezpečnost, individuální autorizaci a další aspekty nezbytné pro firemní síť.

Popis řešení

Řešení se skládá s jednotlivých radiových přístupových bodů (AP), řídícího serveru a v některých případech i WiFi kontroléru. Každý uživatel má ve svém mobilním zařízení vytvořen profil pro připojení, který obsahuje kořenový certifikát certifikační autority, uživatelské jméno a heslo. Ověření uživatele probíhá na řídícím serveru, kde jsou porovnána data uživatelského profilu s daty uloženými v lokální databázi. Výsledkem autorizace může být povolení přístupu, zamítnutí přístupu nebo připojení uživatele do tzv. karanténní VLANy umožňující přístup ke speciálním zdrojům (antivirus, aktualizační server, dashboard s žádostí o přístupová práva apod.).

Klíčové vlastnosti

  • AP Cisco Systems
  • WiFi specifikace A/G, G/N nebo A/G/N
  • Integrované nebo externí antény
  • Široká nabídka externích antén
  • Vysoká kvalita a spolehlivost
  • Zabezpečená autorizace a přenos dat
  • Podpora VLAN (802.1q), každá VLAN může být samostatná WiFi buňka (SSID)
  • Uživatelské účty v databázi, možnost propojení s ActiveDirectory či jinými zdroji dat
  • CLI/GUI správa
wifi